Cara mengatasi ketakutan

Ketakutan kalau dibiarkan akan menjadi phobia. Kehidupan kita sebagai manusia tidak akan lepas dari ketakutan.

cara kedua mengatasi ketakutan

Cara ketiga mengatasi ketakutan

Comments